//series: Opening Future #1
Ką reiškia kuruoti(s) hibridiškame šiuolaikinių (scenos) menų lauke?

Kaip kalbėti ir rašyti apie savo kūrybines praktikas, siekiant pristatyti jas kurator*ms, konkursų ar kitų renginių organizator*ms? Ko formuluodami kvietimus, koncepcijas ir renginių apybraižas tikisi sulaukti rezidencijų, festivalių, projektų rengėjos/ai/*? Kas ta kuratorystė hibridinių kūrybinių praktikų kontekstuose, kai žanrinės ribos išdryksta? Kaip ir ar galime kuruoti(s) pačios/tys/* save? Ką reiškia išsinešti kūrinį iš scenos į viešasias erdves? 

Šie ir kiti klausimai yra tik dalis tų, kuriuos vieni kitiems kelia Daina Pupkevičiūtė, Andrew Gryf Paterson ir Mauricia Barreira Neves, apsvarstydamos/i hibridinius savo vaidmenis ir kuravimo, kūrybines, prodiusavimo ir kitas praktikas, su kuriomis susiduria. Diskusijos ir projekto įdėją pristatys Laurynas Žakevičius.

Dalyvauti nedisciplinuotoje diskusijoje kviečiame scenos meno ir kitų sričių atstov*s, kurator*s, kultūros vadybinink*s kit*s suinteresuot*s asmenis.

Dalyves/ius/* kviečiame registruotis.

*** Renginys bus gyvai transliuojamas @LowAirDanceTheatre Facebook paskyroje. Užsiregistravę dalyviai turės galimybę reflektuoti ir užduoti klausimus pašnekovams.

//Diskusija tarp pašnekovų vyks anglų kalba

Andrew Gryf Paterson yra „menininkas-organizatorius“: kultūros [lauko] prodiuseris, edukatorius ir nepriklausomas tyrėjas. Jis tyrinėja sąsajas tarp meno, skaitmeninės kultūros, mokslo, kultūros aktyvizmą bendruomenėse, DIY-Do-It-With-Others (pasidaryk pats/i/* – padaryk su kitais/omis/*), ekologijos ir tvarumo judėjimus, bei kultūros paveldo ir bendradarbystės tinklus. Andrew yra vienas Pixelache 2021 festivalio Helsinkyje, vyksiančiame Centrinėje Oodi bibliotekoje, vadovų. Daugiau čia: https://agryfp.info

Mauricia Barreira Neves yra šiuolaikinio šokio kūrėja, choreografė, prodiuserė. Mauricijos instrumentarijuje – tiek kūriniai, kuriuos ji nuosekliai konstruoja nuo kostiumo iki garsynų, tiek tarptautinio tarpsritinio bendradarbiavimo projektai. Jos kūriniai yra giliai politiški ir poetiški. Klimato krizė, tarša, neoliberalizmo kritika, vartotojiškumas, susvetimėjimas, atskirtis – šios ir kitos temos vėl ir vėl persipina Mauricijos konstruojamuose vizualiniuose ir judesio naratyvuose. Daugiau čia: http://cargocollective.com/mauricianeves

Daina Pupkevičiūtė kuria garsą, yra viena performanso meno festivalio CREATurE Live Art Kaune įkūrėjų, šiuo metu kuruoja industrinės kultūros platformą Matters (Kaunas2022 dalis) ir tyrinėja atsparumą bei maisto saugumą klimato katastrofos kontekste. Balansuodama tarp meno formų ir antropologijos, ji susitelkia į triukšmą, gedulą, rūpestį, afektus ir emocines sąsajas tarp žmonių, nežmonių ir kraštovaizdžių. 

Laurynas Žakevičius yra choreografas, šokio ir socialinis pedagogas, prodiuseris, vienas iš Low Air Urbanistinio šokio teatro / Vilniaus miesto šokio teatro įkūrėjų. Jis savo kūrybinį ir prodiusavimo interesą gilina kūrybiškumo, tarpsritinio, tarpsektorinio bendradarbiavimo projektų vystyme. Kūrėjas/prodiuseris rinkdamasis vystomų kultūros projektų naratyvus juos analizuoja per socialinius kontekstus bendruomenėse, o kuruodamas ir ugdydamas jaunuosius šokėjus veiklą grindžia tarp/disciplininiu/sektoriniu/* scenos menininko įsiveiklinimu bei kultūrinio verslumo galimybių sintezių paieškomis.

APIE

Pandemijos aplinkybės skatina permąstyti, ieškoti ir kurti inovatyvias scenos menininkų inicijuojamas kultūrinės veiklos perspektyvas, padėsiančias scenos meno profesionalams ugdyti(s) naujas profesinės savirealizacijos kompetencijas, tokias kaip kūrybiškas verslumas, kuravimas, meno vadyba, intervencija į bendruomenes. 

Kultūrinis verslumas neretai pačių kūrėjų traktuojamas kaip verslo darymas. Tai yra kvietimas pažvelgti į tai kaip inovatyvių scenos meno profesionalų savirealizacijos veiksmų ir išplėtotų įsiveiklinimo galimybių visumą, padedančią atrasti ir užsitikrinti savo profesinės veiklos tęstinumą, kuriant inovatyvius produktus ir/ar paslaugas taip kartu plečiant būsimos auditorijos ratą, tvarumą scenos meno srities ekosistemoje.

*** Renginys bus gyvai transliuojamas @LowAirDanceTheatre Facebook paskyroje. Užsiregistravę dalyviai turės galimybę reflektuoti ir užduoti klausimus pašnekovams.

*** Opening Future – tai diskusijų/paskaitų/seminarų/vebinarų ciklas orientuotas į hibridinių kūrybiškumo verslumo komptenecijų vystymą. 

Projektą pristato LUŠA (Lietuvos urbanistinio šokio asociacija), edukacinę programą kuruoja LOW AIR Vilniaus miesto šokio teatras.

Veiklas finansuoja Lietuvos Kultūros Taryba.

REGISTRACIJA

     

    Top